Det mörknar i skogen när granen tar över

Foto: MPF/Wikimedia Commons

När tall ersätts av gran mörknar det bland träden och markforan förändras i grunden. Det visar Lisa Petersson i sin doktorsavhandling, skriver Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap/Sveriges lantbruksuniversitet i sitt senaste nyhetsbrev.

Lisa Petersson disputerade den 10 januari i Alnarp. Hennes avhandling handlar om följderna när tall ersätts med gran i produktionsskogen. Fokus ligger på den biologiska mångfalden,

Den stora skillnaden, som får konsekvenser för markforan, är ljuset. Oavsett ålder är tallskogen alltid ljusare. Det märks inte minst på förekomsten av blåbär och lingonris. Ungefär hälften av marken i tallskogen är täckt med bärris. I granskogen handlar det om några få procent. Först i de 80-åriga bestånden är andelen bärris drygt 10 procent.

För annan undervegetation är det likartade resultat.

- En anledning till att markägare väljer bort tallen är oron för betesskador av älg och annat klövvilt. I djurens naturliga kost är bärris en viktig del, när riset minskar, eller försvinner, ökar pressen mot tallplantor. På så sätt medverkar en övergång till gran till att förvärra betesproblemen på den kvarvarande tallen, konstaterar Lisa Petersson.