Basindustrin bidrar med miljarder för att rusta samhället

I fredags samlades politiker, tjänstemän och press hos Paper Province för att ta del av en ny samhällsekonomisk rapport som visar på vikten av industriföretagen i norra Mellansverige. Foto: Paper Province

Landets basindustri drar årligen in enorma summor till samhället. Enligt en ny rapport genererar enbart norra Mellansverige 7,8 miljarder kronor, varav Värmland står för 2,1 miljarder. Samtidigt sysselsätter basindustrierna i norra Mellansverige drygt 15 000 personer.

 

Siffror i en ny rapport visar tydligt hur viktig industrin är för välfärden och vår samhällsekonomi.

 

- Vi vet att industriföretagen och deras underleverantörer är viktiga, men exakt hur viktiga de är för samhället har vi inte benat ut tidigare. Så för att få lite mer fakta har vi gjort en samhällsekonomisk kalkyl för regionen norra Mellansverige, berättar Mattias Säfström, vd på IUC/Stål & Verkstad - en av beställarna av rapporten som presenterades för politiker, press och tjänstemän den 17 januari.

 

Rapporten, som visar på basindustrins årliga bidrag till samhället - baseras på uträkningar från verksamhetsåret 2018. Den omfattar 21 företag i Värmland, Gävleborg och Dalarna, verksamma inom stål, papper och massa. Tillsammans sysselsätter de drygt 15 000 anställda och drar in 7,8 miljarder kronor till samhället. Två miljarder kronor går till kommunerna i landet, en miljard till regioner och 4,7 miljarder till staten.

 

Av de totala intäkterna på 7,8 miljarder kronor, står stålindustrin för 4,7 miljarder och papper- och massaindustrin för 3,1 miljarder kronor.

 

Ser man enbart till basindustrin i Värmland, som i rapporten inkluderar tio företag inom stål, papper och massa, genererar de 4 186 arbetstillfällen samt strax över 2,1 miljarder kronor i intäkter till samhället. 554 miljoner kronor går till kommuner, 294 miljoner kronor till regionen och cirka 1,3 miljarder kronor till staten.

 

Industriernas framgång innebär inte bara mer pengar till samhället, utan även fler arbetstillfällen. Genom den ekonomiska kalkylen blir det extra tydligt när man ser till underleverantörerna. Ökar de med en procent skapar det nämligen 250 nya arbetstillfällen och ger 32 miljoner kronor i intäkter till samhället.

 

- Det är bra att vi nu kan visa vad det betyder för vår region om industrin kan handla med de underleverantörer som finns här, säger Maria Hollander, vd på Paper Province.

 

ITA Utveckling AB har på uppdrag av industriklustren i  norra Mellansverige, inom ramen för projektet ”Smart Industri Norra Mellansverige”, genomfört samhällsekonomiska beräkningar med SEK- modellen med ett utvalt antal större företag som betraktas som ”industriella motorer”. De värmländska företagen som ingår i rapporten är: Scana Steel Björneborg AB, Outokumpu Degerfors, Uddeholms AB, Voestalpine Precision Strip AB, Billerudkorsnäs Sweden AB, Stora Enso Skoghall AB, Nordic Paper Bäckhammar AB, Nordic Paper Säffle AB, Nordic Paper Åmotfors AB och Rottneros Bruk AB.