Sänkta papperspriser får Essity på fall

Janerik Henriksson/TT: Blöj- och papperstillverkaren Essity redovisar bokslut för 2019. Arkivbild.

Essity-aktien faller mellan fyra och fem procent på Stockholmsbörsen.

Förhandlingar om prissättningen har nyligen avslutats enligt Essity. De har resulterat i en uppgörelse om prissänkningar i hela Europa när det gäller konsumentprodukter, vilket kommer att pressa resultatet under första kvartalet 2020.

Det gäller specifikt mjukpapper för konsumenter i Europa. Det har varit ett orosmoln bland dem som följer oss. Vi skrev det som en ögonblicksbild, var vi är i förhandlingarna, och faktiskt som något positivt, säger Magnus Groth, vd för Essity.

Essity är nummer två i världen på toalettpapper och servetter.

Sänkta råvarupriser

På grund av sjunkande råvarupriser var förväntningarna redan lågt ställda, och mot bakgrund av det borde utfallet tolkas som positivt, enligt honom.

Massapriserna kom ju ner kraftigt under andra halvåret, säger Magnus Groth.

Hur 2020 blir är, enligt honom, svårt att sia om, men det finns tecken som talar för en mer eller mindre stabil utveckling.

Det kommer att hänga ihop med hur massapriserna utvecklas. Nu tror vi att de kommer att vara stabila de närmaste kvartalen och sedan kanske krypa uppåt igen. Det minskar ju risken för ytterligare prissänkningar, säger Magnus Groth.

Ökade investeringar

Vinsten före skatt under fjärde kvartalet steg till 4,2 miljarder kronor, vilket kan jämföras med cirka 3,0 miljarder motsvarande kvartal året före. Vinsten påverkades positivt av bland annat högre priser, och högre försäljningsvolymer i kombination med lägre kostad för råmaterial och energi. Omsättningen ökade med åtta procent till cirka 34 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 6:25 kronor per aktie, upp från 5:75 kronor per aktie ett år tidigare.

I år räknar bolaget med att öka sina utvecklings- och investeringskostnader med 7,5 miljarder kronor. Det rör sig bland annat om bygget av en anläggning för tillverkning av massa från alternativ fiber men också om stora investeringar i Kina, i Malaysia och i Latinamerika. I Malaysia exempelvis byggs en helt ny fabrik.

Det är mycket i tillväxtregionerna vi investerar under året. Det är för att vi har haft en sådan fin tillväxt, över tio procent under 2019 i både Latinamerika och Kina. Det gör att vi går för fullt i många fabriker, säger Magnus Groth.