32 miljoner i stöd efter bränderna 2018

Foto: Skogsstyrelsen

Totalt har nästan 32 miljoner kronor betalats ut i stöd till åtgärder efter 2018 års omfattande skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Drygt 100 ansökningar kom in.

 

Regeringen beslutade i början av förra året om att avsätta 72 miljoner kronor i stöd till åtgärder efter 2018 års skogsbränder till de län som drabbats allra värst. Stödet kunde sökas fram till 1 november 2019 och utbetalning av stöden skedde fram till 31 december.

 

När ansökningstiden gått ut hade Skogsstyrelsen fått in 103 ansökningar och betalat ut 22,7 miljoner kronor. Utöver det har även Trafikverket beviljat 10,2 miljoner i stöd för reparation av skogsbilvägar.

 

– Det var tänkt som ett stöd till de värst drabbade men också stimulans till att snabbt få ut virket för att undvika skadeangrepp. Varför inte alla pengar gått åt behöver vi analysera men kostnaderna för att upparbeta de klenaste skogarna blir väldigt höga och det kan vara så att skogsbruket därför valt att upparbeta dessa under en längre period än vad stödet medgav, säger Anders Frisk, stödspecialist på Skogsstyrelsen.

 

Ansökningarna som kommit in omfattar bland annat 280 000 kubikmeter energived, vilket är betydligt mindre än uppskattningarna som gjordes, och 200 000 kubikmeter sågtimmer.