Lena Ingvarsson har valts till vice preses och Jan Fryk har valts till preses i KSLA

KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten nyligen jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023.

Jan Fryk tog civiljägmästarexamen vid Kungl. Skogshögskolan 1974 och blev skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet 1984. Han valdes in i KSLA:s Skogsavdelning 1990 och var ledamot av akademikollegiet (styrelsen) 2006–2009. Jan Fryk har fungerat som internrevisor inom akademien sedan 2010 och är akademiens representant i The Marcus Wallenberg Foundation.

Jan Fryk anställdes, efter olika befattningar inom Iggesunds Bruk AB, som forskningsledare vid Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 1983. År 1989 tillträdde han som verkställande direktör i samma organisation, som sedermera kom att gå in i Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Han var verkställande direktör i Skogforsk under åren 1992–2015.

Jan Fryk valdes till ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) år 1994 och i Russian Academy of Agricultural Sciences år 1995.

Lena Ingvarsson tog sin Juris kandidat-examen vid Uppsala universitet 1984 och valdes in i KSLA:s Allmänna avdelning 2008