Metsä Tissue planerar för fördubblad kapacitet i Mariestad

Foto: Metsä Tissue

Metsä Tissue har inlett en förstudie och miljötillståndsprocess för att dubbla mjukpapperskapaciteten i företagets anläggning i Mariestad. BHM Ingenieure har utsetts till partner för att ta fram tekniskt underlag för projektet. Studien beräknas vara klar innan slutet av 2020 och under andra halvåret 2021 kan ett slutgiltigt investeringsbeslut kan tas.

Miljötillståndsprocessen, som inleddes redan i september 2019, omfattar en ny pappersmaskin, konverteringslinjer, automatiserat lager och kontorsbyggnader. Investeringssumman uppskattas till 230 miljoner euro i en första etapp. Projektet skulle öka fabrikens årliga kapacitet med 50 000 ton årligen.