Skadorna efter stormen Ciara inte så omfattande

Foto: Södra

Stormen Ciara som drog fram över södra Sverige den 9 februari har medfört en hel del spridda vindfällen, framför allt i västra Götaland. Hur mycket skog som har fällts vet vi inte ännu, men de första rapporterna tyder på att skadorna inte blev så omfattande som vi befarat. Det skriver Södra i ett pressmeddelande.

De första rapporterna tyder på att det främst är nya och vindexponerade beståndskanter som drabbats men att det också finns spridda vindfällen inne i bestånden.  

En stor utmaning är att den rikliga nederbörden den senaste tiden har medfört att markens bärighet försämrats. Därför kommer vindfällen på fuktiga marker bli svåra att komma åt med skogsmaskiner under vintern. 

I ett läge med en extremt hög population av granbarkborre är det extra viktigt att vara noga med att upparbeta även enstaka vindfällen som annars kan bli en yngelplats för den nya generationen varifrån skador kan sprida sig till frisk skog, uppmanar Södra.

Södra uppmanar också alla skogsägare att ta det mycket försiktigt i arbetet med att upparbeta vindfällen.

– Sätt alltid säkerheten främst. Använd i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten. Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.