Essity publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Bild: Essity

Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 på www.essity.se.

- 2019 var ett år med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Genom prishöjningar, förbättrad produktmix, högre volymer och kostnadsbesparingar har vi mer än kompenserat för de senaste två årens betydande motvind från högre råvarukostnader. Framgångsrika innovationer och investeringar i försäljning och marknadsföring har stärkt marknadspositioner och varumärken. Inom det pågående arbetet med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har vi satt ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar med särskilt fokus på plastförpackningar. Vi arbetar aktivt med att bryta barriärer och för att öka kunskapen kring hygien och hälsa, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.