Stora Enso ska utveckla biobaserad kolfiber

Foto: Stora Enso

Stora Enso och viskostillverkaren Cordenka har undertecknat ett samarbetsavtal för att utveckla ämnesbasen, en s.k. prekursor, för tillverkning av biobaserad kolfiber. Samarbetet utgår från behovet av kolfiber med hög prestanda inom transport, byggnation och energiförsörjning.

Stora Enso har utvecklat teknik för tillverkning i laboratorieskala av kolfiber från träbaserade råmaterial, såsom dissolvingmassa och lignin. Samarbetsavtalet som tillkännagavs häromdagen med Cordenka GmbH & Co KG, en ledande tillverkare av högkvalitativ industriell viskosfiber, syftar till att utöka prekursorutvecklingen till pilotskala. Utvecklingen av prekursorer sker med specialutrustning vid Cordenkas produktionsanläggning i tyska Obernburg. Satsningen stöds av BMC, Cordenkas ägare, som en del i deras strategi att etablera Cordenka på nya tillväxtmarknader samt i Asien.

– Det är ett spännande samarbete med Cordenka för utveckling av biobaserad kolfiber som kan ersätta oljebaserade råmaterial, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials. – Vårt mål är att erbjuda producenter av industriella kompositmaterial en hållbar kolfiber till konkurrenskraftigt pris, tillverkad av förnybara och fossilfria material. På så sätt fortsätter vi att bidra till Stora Ensos vision om ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Vi hoppas även kunna knyta till oss fler samarbetspartners utmed värdekedjan, till exempel kolfiberföretag, fortsätter Markus Mannström.

Efterfrågan på kolfiber stiger stadigt med en årlig tillväxt på 10 procent, enligt Stora Enso. Målet med samarbetet är i första hand att utveckla kolfiber för industriella användningsområden som kräver låg vikt och hög mekanisk prestanda, exempelvis profildragna laminat som används vid tillverkning av rotorblad för vindkraftverk.  

Dagens kolfiber tillverkas av PAN (polyakrylnitril), som är ett oljebaserat råmaterial. Råmaterialen för biobaserad kolfiber är cellulosa och lignin, som härstammar från träd. I processen för att tillverka biobaserad kolfiber omvandlas cellulosa till viskos som blandas med lignin för att bilda spinnvätskan. Vätskan spinns till prekursorfiber som genom upphettning omvandlas till kolfiber.