Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

Foto: Skogsindustrierna

Mårten O Larsson har utsetts till bioenergiansvarig på Skogsindustrierna.

Mårten O Larsson kommer närmast från Lantmännen Agroetanol som produktansvarig för etanol och dessförinnan från Sweco Energy Markets där han ägnade sig åt hållbara energi- och transportsystem.

– Ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en central del i omställningen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle, säger Mårten O Larsson, som även forskat på framtidens förnybara drivmedel på KTH.

Mårten kommer bland annat att fokusera på tillgången på bioenergi och biodrivmedel, bio-CCS och omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem.