Södra Cell Värö investerar i ny tvättpress

Tvättpressar i O2-blekeriet. Foto: Södra
Magnus Johansson framför blandlutcisternen. Foto: Södra
Kokare och ImpBin på massabruket i Värö. Foto: Södra

Text: Simon Matthis

 

För att förbättra massans kvalitet och minska miljöpåverkan investerar Södra Cell Värö i en ny tvättpress, som kommer att komplettera redan befintliga tvättpressar. Tvättpressen ska enligt tidplanen kopplas in på våren 2021. I samma veva tas flera nya cisterner i bruk, bland annat en blandlutscistern för att öka utbytet av tallolja. Bruket i Värö, som är ett av världens största barrmassabruk, har även sjösatt ett förprojekt kring ökad massakapacitet, med målet att höja taket från 700 000 ton till 850 000 ton massa om året.

Magnus Johansson, produktionschef på Södra Cell Värö, berättar att man nu håller på med projekteringen av tvättpressen.

– Vi tittar bland annat på layout och placering av kringutrustning, säger Magnus.

Mindre kemikalier

I tvättpressen renas och avvattnas massan. En extra tvättpress leder till längre uppehållstid i tvätten och därmed mindre utsläpp till vatten. 

– Vi skapar också förutsättningar för att minska kemikalieförbrukningen och belastningen på vår biorening. Vi får helt enkelt bättre förutsättningar att minska vår miljöbelastning och projektet ger också kvalitetsmässiga fördelar som bättre dragstyrka på massan.

Ny blandlutscistern

I Värö genomförs också flera andra, mindre investeringar i cisterner av olika slag. Bland annat en ny blandlutscistern om 5000 kubikmeter i indunstningen.

– Den kommer att förbättra såpaavskiljningen vilket kommer att ge oss mer tallolja per ton massa, förklarar Magnus Johansson.

– På så sätt får vi mer grön energi.

Talloljan säljs till företaget Sunpines bioraffinaderi där den omvandlas till talldiesel.

Två nya såpcisterner för drifttagning våren 2021 ska också upphandlas. Dessa är i projekteringsfasen.

Reinvesteringar

I kaustiseringen görs dessutom ”reinvesteringar”, då gammal utrustning byts ut, till en svaglutscistern om 2 400 kubikmeter och en uppsamlingscistern om 1 500 kubikmeter.

– Uppsamlingscisternen samlar upp tvättvätskor och är ett sätt att ta vara på kemikalier, säger Magnus Johansson.

Ett annat projekt som pågår är ny avvattningsutrustning för slamavvattning i slutsedimenteringen, där huvudparten upphandlats från Andritz.

Inkopplingen av den nya utrustningen är planerad till hösten 2021.

Förprojekt

2016 gick Södra i mål med en av de största investeringarna i svensk massaindustris historia – kapacitetsökningen i Södra Cell Värö från 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år. Nu vill man öka produktionskapaciteten ytterligare, till 850 000 ton per år, vilket är så mycket som miljötillståndet tillåter och har därför inlett ett förprojekt.

– Under förprojektet, som ska vara klart till sommaren, tittar vi på vad man behöver göra och vad en sådan kapacitetsökning skulle kosta att genomföra, säger Magnus Johansson.