Thomas Löwenberg ny marknadsansvarig för Svenska PEFC

Foto: PEFC

Thomas Löwenberg är utsedd till marknadsansvarig för Svenska PEFC. Svenska PEFC förstärker kansliet i Stockholm och har utsett Thomas Löwenberg till marknadsansvarig.

Han kommer närmast från Drive for life där han var marknads- och kommunikationsansvarig för den svenska marknaden.

Tjänsten som marknadsansvarig hos Svenska PEFC är nyinrättad i avsikt att öka kännedomen om PEFC som skogscertifieringssystem och produktmärkning i skogsnäringens värdekedja och i samhället i stort.

- Jag är mycket glad att få välkomna Thomas till kansliet som vår nya marknadsansvariga. Thomas kompetens och erfarenheter inom kommunikation i kombination med hans engagemang för det hållbara familjeägda skogsbruket kommer att stärka vårt arbete att kommunicera vad PEFC står för och för att visa att PEFC-märkta skogsprodukter är ett väsentligt val för en hållbar utveckling, säger Christina Lundgren, vd för Svenska PEFC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) verkar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. PEFC-certifieringen i Sverige omfattar 15,9 miljoner hektar, 3400 entreprenörer och fler än 47 000 anslutna fastigheter.