Valmet förvärvar del av ventilautomationsföretag

Foto: Metso

Valmet meddelar att de kommer att förvärva 14,9 procent ägande i det framtida bolaget Neles Corporation, som är en avknoppning från Metso. Valmet var för övrigt en del av Metso fram till 2013.

Metsos flödeskontrollaffär kommer att bli ett oberoende företag, Neles, i och med avyttringen. Företaget får huvudkontor i Vantaa i Finland och verksamhet i mer än 40 länder med över 2900 anställda.

Nettoomsättningen uppgick 2019 till 660 miljoner euro, varav 26 procent kom från massa- och pappersindustrin.

Den avtalade köpeskillingen för Valmets förvärv uppges vara 170 miljoner euro.