Stora Enso miljardinvesterar i Uleåborgs pappersbruk

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de fått miljötillstånd för ombyggnaden av sitt pappersbruk i Uleåborg i Finland. Totalt kommer man att investera 350 miljoner euro i att konvertera bruket till produktion av kraftliner. Stora Enso framhåller att drygt 40 miljoner euro av den summan går till miljöbättringar, som mindre utsläppen till vatten och minskad spridning av obehagliga lukter och bullernivåer.

– Som en del av Stora Ensos omvandling till ett företag som producerar förnybara material kommer Uleåborgs pappersbruk att byggas om till att producera avancerade förpackningsmaterial. Kraftliner används till exempel i livsmedelsförpackningar och högkvalitativa e-handelsförpackningar, som kräver hög styrka, renhet och utmärkt visuellt utseende. I samband med omställningen investerar vi avsevärt i miljöförbättringar för att minska fabrikens miljöpåverkan. Bland annat kommer buller, lukt och vattenpåverkan att förbättras i området, säger fabrikschef Juha Mäkimattila i ett pressmeddelande.

I och med konverteringen kommer massafabriken att sluta bleka massan. Då behövs inte längre de farliga kemikalier som för närvarande används vid bruket, såsom klordioxid, och det eliminerar också risken för spridning av klorföreningar till vattenmiljön. Pappersbrukens reningsverk kommer därför också att byggas om. 

Uleåborgs egen energiproduktion förser också fjärrvärmenätet i fjärrvärmenätet i staden Uleåborg med värme. Efter ombyggnaden kommer anläggningen att ha teknisk kapacitet att producera all energi utan fossila bränslen, med minskad användning av torv i bränslemixen.

Det var i maj 2019 som Stora Enso offentliggjorde sin plan att konvertera PM7 till en kraftlinermaskin. Enligt planen kommer massabrukets årliga produktionskapacitet att öka till 530 000 ton oblekt massa efter ombyggnaden.