Stor överkapacitet på magasinpappersmarknaden i Nordamerika

Foto: Resolute Forest Products

Flera stora magasinpapperstillverkare tampas med låg efterfrågan och har därför ställt av anläggningar. En av de största på marknaden, kanadensiska Resolute Forest Products har till exempel minskat sin tidningspapperskapacitet med 40 procent genom att stoppa driften av sina fabriker i Baie-Comeau- och Amos i Quebec, som har en kapacitet på 322 000 respektive 194 000 ton tidningspapper.

Mycket av produktionskapaciteten togs ur drift på grund av coronaviruset, men nu är det efterfrågan som styr när – eller snarare om – fabrikerna kommer att tas i drift i gen.

Enligt talesman från Resolute som branschsajten Euwid talat med finns det ingen tidplan för omstart av de två bruken. Baie-Comeau sattes ur drift 28 mars och Amos den 20 april. Företaget tillägger att de inte vill stänga anläggningarna permanent, men kan för närvarande inte göra några förutsägelser om framtiden.

Enligt Resolute Forest Products ledde coronaviruset och den därmed associerade nedstängningen av samhället till kraftigt minskad efterfrågan på magasinpapper. Exempelvis minskade efterfrågan från Indien med 70 procent.

Resolute Forest Products har som långsiktigt mål att minska sin exponering mot magasinpapper och expandera inom mjukpapperssegmentet, där företaget ser en tillväxtpotential.

Pandemins accelererande effekt på raset på tidningspappersmarknaden är en global trend. Nyligen stängde UPM sitt enda tidningspappersbruk i Frankrike för gott och nu finns bara ett enda bruk kvar i det landet som tillverkar tidningspapper. Det ägs för övrigt av Norske Skog.