Tryckta kataloger gör stark comeback i USA

Enligt en färsk studie gör tryckta kataloger stark comeback i USA och kunder är generellt positiva till dem. Studien är publicerad av Harvard Business Review och har uppmärksammats stort av Holmen.

Harvard Business Review konstaterar att det förmodligen inte är den vanliga uppfattningen att katalogutskick ökat stadigt sedan 2015. Studien visar också att konsumenterna är positiva till att ta emot dem - svarsgraden från kataloger har ökat med så mycket som 170 procent från 2004 till 2018.

En fältstudie genomfördes tillsammans med ett amerikanskt lyxklockföretag och en e-handelssäljare av smycken med en databas med 28 000 kunder. Forskare från Colorado State University kombinerade resultat från experimentet med trender inom detaljhandeln och forskning från konsumentpsykologi.

I undersökningen jämfördes 500 slumpmässiga kunder från en grupp som bara fick e-post med en grupp på 500 andra kunder som fick både e-post och kataloger. Kunderna var inte medvetna om jämförelsen. Båda grupperna fick svara på hur lätt det var för dem att föreställa sig själva bära produkterna och hur livfulla de tyckte produktbeskrivningarna var. Skalan var 1-7.

Respondenterna i gruppen "Endast e-post" gav ett genomsnittligt betyg på 4,3, medan gruppen "E-post + katalog" gav ett betyg på 5,6. Skillnaden är stor och statistiskt signifikant. Undersökningen visar att kataloger är bra på att ge produkten livlighet och gör det lättare att föreställa sig den. Detta är faktorer som är direkt relaterade till konsumentengagemang och försäljning, enligt forskningen.

Jämfört med gruppen "Endast e-post" nästan fördubblade gruppen "E-post + katalog" försäljningen och antal förfrågningar. Jämfört med kontrollgruppen ökade försäljningen med 49 procent och förfrågningarna med 125 procent. Forskarnas slutsats är att kataloger har en väl beprövad effekt på ROI (return on investment), avkastning på investeringar.