Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen i Östersjöregionen

Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige. Foto: Sofie Samuelsson

Svebio inleder ett samarbete med det statliga litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning, enligt Svebio.

Den digitala handelsplatsen heter som företaget, Baltpool. Den etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin verksamhet till Lettland, Estland, Danmark och Polen. Under 2019 var omsättningen på Baltpool drygt 62 miljoner euro, och sedan starten 2013 har bränslen för 320 miljoner euro (3,5 Mdr SEK) förmedlats via börsen. I energitermer såldes drygt 5 TWh bränsle via Baltpool 2019. Börsen är öppen för alla seriösa köpare och säljare och handeln sker på tisdagar varje vecka.

– Det är vår förhoppning att samarbetet med Baltpool ska ge svenska köpare och säljare av biobränslen bättre information om aktuella prisnivåer och att börsen ska växa och bli en naturlig handelsplats för sunda affärer som gynnar alla parter. Ökad användning av biobränslen är en viktig del av klimatomställningen och ökad handel är en förutsättning för effektiv bränsleförsörjning. Det säger Svebios VD Gustav Melin i en kommentar.

Biobränslen handlas alltmer internationellt och det har under de senaste åren skett mycket stora investeringar i nya biobränsleeldade kraftvärmeverk runt Östersjön.