KaiCell Fibers får miljötillstånd för nytt massabruk

Karta: Kaicell Fibers

Finska KaiCell Fibers meddelar att de fått miljö- och vattenanvändningstillstånd för sitt nya massabruk, som också beskrivs som en bioproduktfabrik. Fabriken planeras byggas i närheten av staden Paltamo.

Beskedet öppnar för ny massakapacitet om 600 000 ton i nordöstra Finland.

KaiCells vd Hannu Heikkinen kommenterar beslutet i pressmeddelandet:

- Det är mycket positivt för Kainuu-regionen att Paltamo-fabriken nu har en tydlig väg mot genomförande. AVI:s  [den regionala statliga byrån för norra Finland] beslut stärker företagets trovärdighet ytterligare och gör det möjligt för oss att söka finansiering även utanför Finland. Vi kan därför med tillförsikt ta nästa steg mot att bygga bruket.

Enligt den initiala tidplanen ska massabruket gå i produktion 2023/24.