Metsä Boards kartong certifierad för industriell kompostering

Foto: Metsä Board

Metsä Board har för sina kartongprodukter fått DIN CERTCO certifikat gällande industriell kompostering enligt standarderna DIN EN 13432 och ASTM D6400. Dessutom har Metsä Boards kartong med ekobarriär, MetsäBoard Prime FBB EB, också certifikat för hemkompostering.  

– För att stärka en cirkulär ekonomi är målet att vår kartong ska återvinnas efter användning. Men återvinning är inte alltid möjligt eftersom kartongen kan vara förorenad av innehållet. I det fallet är kompostering det näst bästa alternativet, säger Helena Moring-Vepsäläinen, Product Safety Manager hos Metsä Board.

DIN EN 13432 refererar till ”Requirements for Packaging Recoverable through Composting and Biodegradation”. ASTM D 6400 omfattar ”Standard Specification for Labelling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities”. De certifierade kartongprodukterna omfattar alla Metsä Boards kvaliteter som inte är PE-belagda.