Överraskande pandemieffekt: bokförsäljningen skjuter i höjden

Foto: Jonathan Joseph Bondhus/Wikimedia Commons

Coronavirus-pandemin har radikalt förändrat människors vardag – från hur vi handlar och arbetar till hur vi umgås och får vår underhållning. Men allteftersom pandemin fortskridit har också nyhetens behag med distansarbete och -underhållning avtagit och den har för många ersatts av en upplevelse av digital överbelastning och ”zoomtrötthet”. Man har då börjat vända sig till analoga alternativ, åtminstone i Nordamerika.

Sedan mars i år har försäljningen av böcker och andra trycksaker ökat kraftigt i Nordamerika.

Trenden har påvisats av branschanalytiker som den nordamerikanska massa- och papperskoncernen Domtar hänvisar till och den är naturligtvis positiv för flera av företagets produkter.

Enligt marknadsundersökningsföretaget Rakuten Intelligence steg bokförsäljningen på nätet med 777 procent under första halvan av april jämfört med samma period i mars. Man har dock inte haft tillgång till Amazons statistik.

Böcker om utomhusaktiviter och medicinsk historia har upplevt störst försäljningsökning (74 respektive 71 procent) men även kokböcker och böcker om trädgårdsodling har haft rykande åtgång.

I början av pandemin toppade läro- och aktivitetsböcker för barn Amazons försäljningslista. Men nu har efterfrågan även klättrat för aktivitetsböcker för vuxna, liksom den för pussel, målar- och arbetsböcker. Sedan pandemins början har försäljningen av dessa pappersprodukter ökat med 200 procent.