Nordic Paper avser att noteras på Nasdaq

Åmotfors bruk. Foto: Nordic Paper

Nordic Paper Holding har offentliggjort sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen och ledningen för Nordic Paper, med stöd av Shanying International Holding Co., som är huvudägaren, anser att en notering av Nordic Papers aktier är ett logiskt och viktigt steg i Nordic Papers utveckling.

Styrelsen och ledningen anser att en notering av Nordic Paper kommer att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet, ytterligare stärka bolagets profil bland investerare, affärspartners, kunder och andra viktiga intressenter samt stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom att bredda sin aktieägarbas och få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.