Metsä Tissue i avtal med BHM Engineering för utbyggnadsprojekt

Bild: Metsä Tissue

Metsä Tissue har utsett BHM Engineering som konstruktionspartner för den nya utbyggnaden av bruket i Mariestad i Sverige. BHM Engineering kommer att tillhandahålla detaljerade tekniska bygg- och anläggningstjänster för projektet. Arbetet beräknas starta i början av 2021.

I maj 2020 lämnade Metsä Tissue in en miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg angående planerna på att öka produktionen av färskfiberbaserat mjukpapper vid Mariestads bruk. Utbyggnaden planeras fördubbla den årliga kapaciteten för mjukpappersproduktion från nuvarande 70 000 ton till 145 000 ton med full produktion från 2024. Den tekniska förprojekteringen av projektet är nu avslutad, och i nästa steg kommer Metsä Tissue att gradvis gå till implementationsfasen, med uppstart av en teknisk byggplanering av utbyggnaden.

– Detta avtal är ett viktigt steg framåt i vårt strategiska Future Mill-program. Vi gläds åt att kunna anlita BHM för Mariestadsprojektet med tanke på deras goda rykte och medverkan i många projekt inom pappers- och mjukpappersindustrin under de senaste årtiondena. Vi har stora förväntningar på deras expertis och kunnande i detta strategiskt viktiga projekt, säger Esa Paavolainen, Vice President, Projects, Metsä Tissue.

BHM Engineering är ett österrikiskt företag specialiserat på att projektera bruk och industrianläggningar. Företaget kommer att leverera sina tjänster till Metsä Tissue under hela projektet med start i början av 2021. BHM anlitades också som Metsä Tissues partner i projektets konceptuella projekteringsfas 2020.

Utbyggnaden av bruket omfattar installation av en ny pappersmaskin, nya konverteringslinjer, ett automatiserat varulager och en ny kontorsbyggnad.