Karlstads Energi bygger demoanläggning för biobaserade kemikalier

Linda Östberg, produktionschef på Karlstads Energi.

Karlstads Energi ska tillsammans med företaget Bioshare AB bygga en demonstrationsanläggning för  biobaserade kemikalier och förnybara bränslen vid Hedenverket.

Tanken är att Karlstads Energi genom att nyttja befintliga pannor ska kunna producera förnybara bränslen mer effektivt.

Projektets budget uppgår till 34 miljoner kronor varav hälften finansieras av Energimyndigheten.

Fjärrvärmen använder redan idag resurser som annars skulle gå till spillo, exempelvis restprodukter från skogsindustrin. I Karlstads Energis två kraftvärmeverk produceras både förnybar el och förnybar fjärrvärme av dessa skogsrester.

Nu ska Karlstads Energi och Bioshare undersöka om resursutnyttjandet vid Hedenverket kan vässas ytterligare.

– Vi bedömer att vi kan tillverka förnybara bränslen mer kostnadseffektivt genom att nyttja våra befintliga pannor, säger Linda Östberg, produktionschef på Karlstads Energi.

Genom att ansluta en reaktor till pannan i ett av kraftvärmeverken kan het sand föras över från pannan till reaktorn där även trädbränsle tillförs. I reaktorns syrefria miljö sker pyrolys eller förgasning av trädbränslet med hjälp av den heta sanden som sedan återförs till pannan tillsammans med kvarstående träkol.

Under projektet ska den gas som demonstrationsanläggningen genererar ledas tillbaka och förbrännas i pannan. Prover kommer att tas ut för att bekräfta och vidareutveckla processen. När processen är färdigutvecklad är planen att gasen ska användas, och det finns många områden.

 

– Med den här tekniken skulle vi kunna producera ersättning för fossil eldningsolja och gas. Dessutom biodrivmedel till vägtransporter eller förnybart flygbränsle som efterfrågas allt mer. Det skulle också gå att göra biogas, vätgas eller biobaserade kemikalier, säger Christer Gustavsson, vd på Bioshare.

 

Faller projektet väl ut skulle nästa steg kunna vara att bygga en fabrik i anslutning till Hedenverket där gasen raffineras till de produkter som efterfrågas mest på marknaden.

 

Det förberedande arbetet med att ansluta reaktorn till Karlstads Energis kraftvärmeverk har redan påbörjats. Hösten 2021 ska reaktorn vara på plats och projektet pågår sedan i ytterligare tre år.