Arctic Paper tar utbyggd vattenkraftanläggningen i drift

Foto: Arctic Paper

Arctic Paper har tagit den utbyggda vattenkraftanläggningen i anslutning till bruket i Munkedal i drift. Investeringen på drygt 100 miljoner kronor ökar effekten från 2 till 6 MW, vilket i kombination med den planerade bränslepannan är tillräckligt för att tillgodose uppemot 80 procent av Arctic Paper Munkedals energibehov med egen hållbar energi.

 

– Hållbarhet är oerhört viktigt för våra kunder och vi har av tradition höga ambitioner på området. Förnybar och fossilfri energi är en nyckelfaktor för hållbar produktion av papper och investering i Munkedal är ett led i vår satsning på grön energi, säger Michal Jarczyński, Koncernchef Arctic Paper.

 

I fjol fick Arctic Paper Munkedals slutliga tillstånd för en ny biobränslepanna. Byggstart sker under våren 2021. Samtidigt pågår en pilotsatsning på solceller vid Arctic Paper Kostrzyn i Polen. Bruket i Grycksbo förses sedan tidigare med förnybar och fossilfri energi med hjälp av biobränslen.

 

Beslutet att bygga ut vattenkraften togs 2018 och finansieras med banklån och eget kapital.