Skogforsk investerar i ny fröröntgen

Röntgenbild av tallfrö. Fröna med mörk bakgrund och en ljus, framträdande kärna är matade. Varje omatat frö är insektsskadat och innehåller en insektslarv. Foto: Skogforsk

Skogforsk investerar i en helt ny utrustning för fröröntgen vid anläggningen i Sävar. Fröröntgen används för att snabbt ta reda på frönas kvalitet utan att de skadas.

Skogforsk fröservice behandlar, på uppdrag av skogsplantskolor, frö för plantskoleodling och skogssådd. Fröbehandlingens syfte är att höja grobarheten, vilket har betydelse för effektiviteten i skogsplantskolorna.

– I fröbehandlingen används röntgen bland annat för att kontrollera att fröna är matade, det vill säga att de har potential att gro. Vi kan också upptäcka om fröna är skadade av till exempel av insekter eller frost. En annan möjlighet är att manuellt sortera fram grobara frön utifrån röntgenbilden. Röntgen är till stor hjälp inför sådden, säger Monica Lundström, seniortekniker, på Skogforsk i Sävar.

Dessutom används tekniken i arbetet med skogsträdsförädling. Enligt Monica Lundströms kollega i Sävar, seniorteknikern Marie Lundström, används tekniken när så kallade kontrollerade korsningar görs, något som vanligen ger relativt små mängder frön.

– Det gör i sin tur att de matade fröna är dyrbara och att de inte får förloras i onödan. Därför är det viktigt att vi med hjälp av röntgen har koll på fröna, som sedan sås i våra plantskolor. De färdiga plantorna planteras därefter ut i fältförsök för vidare mätningar i arbetet med skogsträdsförädlingen, säger Marie Lundström.

Investeringen i ny fröröntgen i Sävar uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor och den finansieras till hälften av Kempestiftelsen och till hälften av Skogforsk.