Stora Enso får miljardlån för konvertering av massabruk

Foto: EIB

Europeiska utvecklingsbanken EIB har beviljat Stora Enso ett lån på 150 miljoner euro för att bygga om ett pappersbruk i Uleåborg i Finland, från produktion av tryckpapper till tillverkning av förpackningsmaterial av oblekt massa.

Enligt EIB har projektet en viktig klimatprofil genom att man kommer att använder mer hållbara råvaror för att ersätta fossilbaserade och leverera förnybar energi.

Bruket kommer i framtiden producera förpackningsmaterial för livsmedelssektorn.

Finansieringen täcker också uppgraderingar av massafabriken för att producera oblekt brun massa som används för produktion av förpackningskartong. Konverteringen innebär betydande förbättringar av hanteringen av illaluktande gaser och avloppsvatten, vilket ytterligare förbättrar fabrikens miljöprestanda, enligt EIB.

Den förnybara energin som genereras i bruket syftar till att öka fabrikens självförsörjningsgrad från nuvarande 66 procent till 88 procent.

EIB: s vice ordförande Thomas Östros säger i ett uttalande:

– Denna konvertering sänder en viktig signal: vi kan förnya och ändra processer och produktionsanläggningar för att spegla nya krav och förändringar i efterfrågan på marknaden. Där kommer EIB, som EU: s klimatbank, fortsatt spela en viktig roll genom att stödja projekt.