Förpackningstrender 2021: Trendspaning i pandemitider

Företaget PulPak har en patenterad teknik för torrformning av fiber, det vill säga cellulosaformning utan tillsättning av vatten. Foto: PulPak
The Box lanserades för ett par år sedan, men har fått förnyad aktualitet genom att pilotprojekt inletts med den franska hemelektronikkedjan Boulanger. Uppfinnarna av The Box menar att den kommer att revolutionera e-handeln. Bild: Livingpackets
Flera förpackningstrender som inspirerades av miljö- och hållbarhetsaspekter har under pandemin satts på paus.

Medan många branscher haft ett tufft år med stora försäljningstapp på grund av Covid-19 har stora delar av förpackningsbranschen upplevt motsatsen. Marknaden för engångs- och e-handelsförpackningar har vuxit kraftigt, vilket också ses som en effekt av pandemin genom ökat fokus på hygienkrav och att minimera smittrisker. Samtidigt har miljö- och hållbarhetstrenden, som dominerat förpackningsbranschen flera år, fått stå tillbaka.

 

Den starkaste trenden inom förpackningsbranschen är utan tvekan den ökade e-handeln. Att e-handeln formligen exploderat på bekostnad av försäljning i fysiska butiker är ingen nyhet. Enligt en amerikansk undersökning har 28 procent av de vuxna gått över från fysiska butiker till att handla på nätet det senaste året, vilket sannolikt är betydligt fler än i Sverige som inte stängt ned samhället i samma utsträckning som resten av världen.   

Den stora vinnaren på det är producenterna av förpackningsmaterial, framför allt fiberbaserade material. Uppgången är dock mindre spektakulär än man skulle kunna förvänta sig, vilket troligen beror på att näthandeln haft vind i seglen många år: enligt den senaste statistiken från den amerikanska branschorganisationen American Forest & Paper Association ökade produktionen av förpackningskartong med blygsamma 5 procent i december 2020 jämfört med samma period 2019.

Trender på paus

E-handelstrenden har påskyndats av pandemin och kommer säkert också fortsätta växa efter den, då många företag numera investerar i den som sin primära försäljningskanal. Andra trender som den ökade efterfrågan på engångsförpackningar kan dock vara tillfälliga, eftersom den leder till ett slöseri med resurser och därmed ökat klimatavtryck. Flera förpackningstrender som var i ropet före pandemin siktade in sig på just hushållning med jordens resurser – trender som Covid 19 tycks ha satt på paus.  Exempel på det återanvändningsbara förpackningar och övergång till livsmedelsförsäljning i lösvikt, där förpackningen slopas helt.

Empack, som beskriver sig som ett av världens största nätverk för förpackningsmässor, lyfte just fram dessa företeelser i sin trendspaning 2019. Empack förutspådde också att förpackningar skulle bli allt mindre volymmässigt, detta för att spara in på förpackningsmaterial. Hur dessa trender står sig 2021 eller om de får fart igen efter pandemin, återstår att se.

Formpressad fiber

En trend som för en gångs skull inte är pandemirelaterad men som trots fått en del uppmärksamhet den senaste tiden är förpackningar av formpressad fiber.

Ny teknik att tillverka formpressad fiber gör det möjligt att få bort plast i engångsförpackningar. Det här är en marknad som vissa marknadsexperter tror har enorma tillväxtpotentialer.

I höstas meddelade Stora Enso att de kommer att bygga en helt ny produktionslinje för formpressad fiber till livsmedelssektorn vid Hylte bruk. Stora Ensos patentsökta teknologi ska göra det möjligt att tillverka fiberbaserade förpackningar resistenta mot vatten, fett och olja, utan någon användning av plast eller PFAS. Det skulle göra engångsförpackningar hållbara och det faktum att många länder förbjudit engångsplast får Stora Enso att tro att efterfrågan på formpressad fiber kommer att öka kraftigt.

Drivkrafter

Ett annat företag med en konkurrerande teknik för formpressad fiber, svenska PulPak, ser även de störst marknadspotential för tekniken i produkter som ersätter engångsplast.

PulPak har nyligen tagit in nytt kapital för att snabba på industrialiseringen av tekniken, som i deras fall bygger på torrformning av fiber. Det vill säga cellulosaformning utan tillsättning av vatten. Enligt PulPak kan deras Dry Molded Fiber-teknik också öppna nya marknader för massa- och pappersindustrin, som dras med minskad efterfrågan på sina traditionella pappersprodukter.

Tillväxtprognoserna för formpressad fiber ser ljusa ut också i ett globalt perspektiv. Enligt en färsk analys från Freedonia Group kommer efterfrågan på formpressad fiber i USA öka med 6,1 procent årligen och ha ett värde på 1,3 miljarder dollar år 2024. Efterfrågan drivs där av materialets miljöfördelar, att det är återvinningsbart, biologiskt nedbrytbart och möjligt att kompostera i industriella anläggningar. Man pekar också på nedgången för engångsförpackningar av plast som en drivkraft. En av de största produktgrupperna för materialet i USA spås bli äggkartonger.

Kan ersätta sekundärförpackningar

Tillbaka till e-handelsförpackningar och en framtida produkt som kan leda till att sekundärförpackningar för hemleveranser blir helt överflödiga. För miljöns bästa, men kanske inte för förpackningsbranschens. Det är det franska uppstartsföretaget Livingpackets som tagit fram en spårbar och uppkopplad låda med digitala övervakningssensorer, helt enkelt kallad The Box. Nordisk Papper & Massa har skrivit om The Box tidigare och grundarna av Livingpackets hävdade redan för två år sedan att deras uppfinning skulle revolutionera e-handeln. Men genombrottet har uteblivit. Nu har The Box fått förnyad aktualitet genom att ett första större pilotprojekt inletts med den franska kedjan Boulanger, som inte har något med bröd att göra utan är en hemelektronikkedja. Kanske är det knuffen som The Box så väl behöver för att slå igenom i e-handeln.

Återanvändningsbar box

Den största vinsten med The Box, inte minst för miljön, är att den är återanvändningsbar. Det är till och med så att den måste återanvändas.  Blockkedjeteknik, samma teknik som används av kryptovalutan bitcoin, ska garantera att den högteknologiska lådan inte hamnar på avvägar och slängs i soptunnan till exempel, utan blir kvar i logistikkedjan.

Om The Box rullas ut i stor skala inom e-handeln kommer tillverkare av förpackningsmaterial, som just nu täljer guld på boomen för e-handeln, sannolikt tappa marknadsandelar. Enligt Pierre Cotte, en av grundarna av Livingplanets, har de - föga förvånande - blivit mycket ovänligt bemötta av branschen då de medverkade med en monter på en mässa i Tyskland 2018. Ordföranden för en tysk förpackningsbranschförening var upprörd över att de ens närvarade på mässan:

– Hon sade att vi var lögnare och att det vi gjorde inte tjänade något till, att det bara var att slänga i papperskorgen. Hon var mycket arg, minns Pierre Cotte.

Fiberbaserade flaskor

Utvecklingen att ersätta plast med fiberbaserade, fossilfria material i förpackningar har pågått många år, men nu börjar fiberbaserade lösningar också ta steget in på flaskmarknaden, som traditionellt domineras av glas. Mest uppmärksammad är nog Coca Colas lansering av en första prototyp av en flaska helt tillverkad av papper. Flaskan har tagits i samarbete med Paboco, som är ett joint venture mellan Billerudkorsnäs och flasktillverkaren Alpla. Till och med vin har börjat tappas på pappersflaskor. Italienska Cantina Goccia är först ut på marknaden med en sådan flaska.

 

Text: Simon Matthis