Tveksam effekt av granbarkborrefällor

Foto: Skogsstyrelsen

Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en ny rapport från Skogforsk där man undersökt två olika typer av feromonfällor.

 

Granbarkborren sägs utgöra ett av de största hoten mot granskogar i södra och mellersta delarna av Sverige. Fällor som lockar till sig granbarkborrar används för svärmningsövervakning och som ett komplement till annan bekämpning. Nu har ett forskningsprojekt studerat effekten av två olika typer av fällor.

 

– Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor, säger projektledaren Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna, i ett pressmeddelande.

 

Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med de andra aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna att se över råd och rekommendationer gällande granbarkborrefällor.

 

– Det här är en viktigt studie där resultatet inte visar på någon tydlig effekt av fällor. Den viktigaste metoden för att bekämpa granbarkborrarna och rädda virkesvärdet i produktionsskogen är därmed fortsatt att söka upp, avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef på Sveaskog.

De två fällor som undersökts laddas båda med ett doftämne, feromon, som lockar till sig granbarkborrarna.