Svårt hitta nya exportmarknader för små och medelstora företag

Foto: EKN

Drygt hälften av små och medelstora exportföretag söker aktivt nya exportmarknader. Men en undersökning som Exportkreditnämnden (EKN) låtit göra visar att en majoritet av dem som aktivt söker nya marknader har svårt att hitta dem.

– Det här är en utmaning för många små och medelstora företag även när det inte är pandemi. Då är internationella mässor och andra fysiska events väldigt viktiga mötesplatser för säljare och köpare. När de nu har ställts in i kombination med reserestriktioner till många länder får företagen ännu svårare att hitta nya marknader, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN, i ett pressmeddelande.

Bland de små och medelstora företag som har merparten av sin omsättning i form av export är det ännu fler, drygt två tredjedelar som aktivt söker nya marknader. En majoritet av dem som aktivt söker nya exportmarknader upplever det som mycket eller ganska svårt att hitta dem.

Resultaten i korthet:

- Drygt hälften (52 procent) av små och medelstora exportföretag söker aktivt efter nya exportmarknader för sina produkter och tjänster

- Bland dem som har merparten av sin omsättning i form av export är det drygt två tredjedelar (68 procent) som aktivt söker nya marknader

- Många (32 procent) små och medelstora exportföretag har problem att hitta nya marknader

- En majoritet (62 procent) av dem som aktivt söker nya exportmarknader upplever det mycket eller ganska svårt.

Målgrupp i undersökningen var exportföretag med 1 - 249 anställda.

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Exportkreditnämnden