Massapriserna stabiliserar sig

Efter en lång och stadig prisuppgång på grund av stark efterfrågan håller massapriserna i Europa på att stabilisera sig. Det skriver branschsajten Euwid som ser den brutna kurvan som ett tecken på att den negativa prisutvecklingen i Kina och Nordamerika har påverkat den europeiska marknaden.

Prisförhandlingarna på den europeiska marknaden i juli präglades av oro kring hur leveranserna kunde säkerställas, då det varit högt tryck från inkommande order från både förpackningsindustrin och leverantörer av grafiskt papper. Massalagren i europeiska hamnar nådde nyligen en absolut lägstanivå, framhåller Euwid.

Tack vare de rådande förhållandena på marknaden kunde massaleverantörerna hålla priserna stabila i Europa trots stora prisfall i Kina.