Södra stödjer Fossilfritt Sveriges biostrategi

Foto: Södra

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har regeringens särskilda samordnare Svante Axelsson presenterat en biostrategi, som en rad företag från svenskt näringsliv nu ställer sig bakom. Däribland Södra.

– Biostrategin lyfter fram vikten av att ersätta fossilt med förnybara produkter och pekar på möjligheterna i att satsa på inhemsk produktion av biodrivmedel. Det är två starka skäl till att vi valt att stödja strategin. Södra arbetar målmedvetet för att hitta fler användningsområden för våra medlemmars skogar, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra, i ett pressmeddelande.

I strategin hävdas att även om nybilsförsäljningen till stor del kommer att vara elektrifierad till 2030, kommer det att finnas kvar många förbränningsmotorer i fordonsparken som behöver fortsatt tillgång till hållbara drivmedel med låga klimatutsläpp. På längre sikt väntas bioråvaran användas till exempel biojet till flyget eller som förnybar råvara till kemiindustrin.

– Hur bioråvaran kommer att användas i framtiden påverkas av många olika faktorer. Ny teknik och innovationer kommer alltid att kunna överraska oss, vilket är en av de viktigare insikterna att bära med sig. Det vi däremot kan vara säkra på är att bioråvara från hållbart brukade skogar har en viktig roll att spela i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Med biostrategin från Fossilfritt Sverige stärker vi vårt bidrag till ett grönare samhälle, säger Lotta Lyrå.