Annonsmarknaden för print växer igen

Foto: Holmen

Den amerikanska tidskriften Harvard Business Review rapporterar att traditionell annonsering i trycksaker växer igen för första gången på ett decennium. Det skriver Holmen i sitt senaste nyhetsbrev, där det slås fast att det nu inte längre är läge att tänka "digitalt kontra print". I stället är det dags för smart användning av alla medier.

Vilka branscher driver denna förändring? Det har Harvard Business Review tittat närmare på.

Under det senaste decenniet har man konsekvent förutspått att utgifter på traditionella annonsering skulle minska, enligt artikelförfattarna Moorman, Ryan och Tavassoli. "Digitala marknadsföringsteknologier och deras ekosystem har dominerat tillväxten i marknadsföringsbudgetar", konstaterar de och tillägger: "Men nyare data tyder på att ett skifte är på gång”.

Marknadsundersökningsbolaget CMO har gjort en undersökning som visar att det är ”business-to-consumer”-företagen leder comeback-trenden.

Business-to-consumer-företag är de som förväntar sig att göra den största ökningen av sina utgifter för traditionell annonsering, en uppgång med så mycket som 10,2 procent. Även konsumentproduktföretag räknar med en ökning – med 4,9 procent.

För alla enkätsvarare, oavsett bransch, förväntas de planerade satsningarna på digital kommunikation fortfarande öka, men det har skett ett förändrat fokus.  Nu ökar investeringarna i dataanalys - med nästan 40 procent under det senaste året. Dataanalys står nu för den största marknadsföringssatsningen inom digital kommunikation, visar undersökningen. Samtidigt minskade antalet marknadsdirektörer som uppgav att digital marknadsföring i hög grad bidragit till deras företags resultat under förra året med över 10 procent.