Valmet vinner order på mjukpapperslinje till Metsä Tissues projekt i Mariestad  

Bild: Valmet

Valmet ska förse Metsä Tissue med en ny mjukpapperslinje till deras bruk i Mariestad. I leveransen ingår även mäldberedning, automationsutrustning och servicelösningar.

Ordern är en del av Metsä Tissues utvecklingsprogram “Future Mill” som siktar på att nå en miljömässig och teknologisk mjukpappersproduktion i världsklass.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2023.

Ordervärdet har inte offentliggjorts. Men den totala investeringen i expansionsprojektet i Mariestad belöper sig på 4,2 miljarder kronor och mjukpapperslinjen lär vara en av de enskilt största delarna i investeringen.

Den nya mjukpappersmaskinen enligt Valmet utrustad med senaste tekniken för att minska energi- och vattenförbrukning samt CO2-utsläpp.

– Med den nya mjukpappersmaskinen ökar vi utbudet av lokalt producerat, hållbart färskfiberbaserat mjukpapper till den skandinaviska marknaden, säger Esa Paavolainen, Vice President Projekt, Metsä Tissue.

– Vi är hedrade att ha fått förtroendet att leverera en komplett mjukpapperslinje med den senaste tekniken, säger Jari Vähäpesola, President Paper business line, Valmet.

Den nya mjukpappersmaskinen har en designhastighet på 2,200 m/min och är optimerad för låg energiföbrukning och förbättrad produktkvalitet.

Valmets leverans omfattar en komplett mjukpapperslinje med mäldberedningssystem och balhantering.

Leveransen omfattar även Valmets kvalitetskontroll- och övervakningssystem, komplett konstruktion, installationsövervakning, utbildning, igångkörning och idrifttagning.

Den nya maskinen har en kapacitet på 70,000 ton, vilket ökar brukets nuvarande produktion till 145 000 ton mjukpapper per år.