Södra klubbar rekordstor vinstdelning

Magnus Hall. Foto: Södra

Nyligen hölls Södras årliga föreningsstämma i Lund. Södras 52 000 medlemmar representerades av 200 förtroendevalda på plats, som under dagen fattade beslut om bland annat 16 motioner, årets vinstdelning samt styrelseledamöter och -ordförande.

Stämman valde att godkänna styrelsens förslag om en vinstdelning till medlemmarna på 3 243 miljoner kronor, vilket är den högsta summan någonsin för ett enskilt år. Summan motsvarar i snitt 63 010 kronor per medlem och 42 procent av resultatet före skatt.

– Det känns fantastiskt kul att stämman beslutat om en rekordstor vinstdelning. Det är viktigt att föreningens goda resultat från 2022 kommer medlemmarna till del – inte minst i tider när många har drabbats av höga energipriser och andra utmaningar i skogen, säger styrelsens ordförande Magnus Hall.

Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser med 871 miljoner kronor (motsvarande 14 procent), utdelning på insatskapital (inbetalt och emitterat kapital) med 1738 miljoner kronor (motsvarande 30 procent), extra utdelning på inbetalt insatskapital med 423 miljoner kronor (motsvarande 20 procent) och insatsemission med 211 miljoner kronor (motsvarande 10 procent)

– Södramodellen bygger på att premiera aktiva medlemmar och nu visar den sin styrka igen, säger Magnus Hall.