Första massalasten har lämnat Uruguay från UPM:s nya massafabrik

Foto: UPM
Foto: UPM

Häromdagen gick jungfrufärden för den fösta lasten pappersmassa från finska UPM:s nybyggda massafabrik Paso de los Toros utanför Montevideo i Uruguay.

Milstolpen högtidlighölls vid en ceremoni där bland andra Uruguays transportminister José Luis Falero närvarade.

I oktober förra året driftsattes UPM:s nya massaterminal som nu är i drift dygnet runt, alla dagar i veckan med en årlig driftskapacitet på över 2 miljoner ton massa. Terminalen kan ta emot 80 fartyg per år.

Terminalen sysselsätter upp till 200 under lastning och lossning av lastfartyg. Terminalen omfattar ett stort lager på över 50 000 kvadratmeter med kapacitet att lagra 150 000 ton massa, kontrollrum, logistikutrymmen och kontor.

Bara hamninvesteringen har kostat UPM 240 miljoner dollar, förutom de 3,47 miljarder dollar som företaget lagt på massabruket Paso de los Toros, som startade sin verksamhet 15 april i år.

Den första lasten massa bestod av 50 000 ton eucalyptusmassa med destination Asien, där fartyget M/V Saga Faith väntas vara framme runt mitten av juli.