Smurfit Kappa och WestRock överväger megafusion på förpackningsmarknaden

Foto: Smurfit-Kappa

Irländska Smurfit Kappa och amerikanska WestRock, var och en dominerande aktörer på den globala förpackningsmarknaden, diskuterar ett samgående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya bolaget skulle heta Smurfit Westrock.

Den föreslagna fusionerade bolaget skulle få ett sammanlagt börsvärde på cirka 18,7 miljarder dollar, enligt Financial Times beräkningar baserade på Bloomberg-data, och gemensamma intäkter på cirka 34 miljarder dollar, baserat på försäljningen från förra året hos de två företagen.

Det nya företaget kommer att noteras på New York-börsen och avnoteras på London-börsen i enlighet med förslaget.