Obbola pappersbruk invigt

Foto: Obbola

Nu har SCA:s nya anläggning i Obbola, utanför Umeå invigts. Enligt SCA har nu pappersbruket världens största maskin för kraftliner.

– Det här är väldigt bra för SCA:s och Obbolas konkurrenskraft och ger oss bättre förmåga att leverera på en marknad som behöver växa i takt med att fossila förpackningsmaterial fasas ut, säger Gustaf Nygren, fabrikschef på SCA Obbola, i ett pressmeddelande.

Kapaciteten för kraftlinerproduktion ökar, från 450 000 ton till 725 000 ton årligen. Den mest synliga förändringen på anläggningen är tillskottet av världens största maskin, levererad av tyska Voith, för produktion av kraftliner. Maskinen är 250 meter lång och uppskattas väga cirka 11 000 ton.

Som en del av projektet, som inneburit en investering på cirka 7,5 miljarder kronor, ingår även arbetsmiljömässiga förbättringar, en kapacitetsstark returfiberlinje och en ny mesaugn.

Returfiberlinjen gör det möjligt för industrin i Obbola att ta emot och processa 1 700 ton återvunnen fiber varje dygn och mesaugnen medför att biobränslen kan användas istället för olja. Det senare reducerar användningen av olja med 8 000 kubikmeter per år.

– Obbola uppnår nu en nivå där industriprocesserna i princip är fossilfria, säger Gustaf Nygren.

Per Strand har varit projektdirektör för Expansion Obbola och framhåller att en av framgångsfaktorerna i arbetet varit ett mycket nära samarbete med fabriksledning, marknad och leverantörer.

–  Det är mycket lagarbete bakom detta och vi är sammantaget otroligt nöjda och stolta med hur projektet gått och hur vår industri nu ser ut. Nu pågår det viktiga arbetet med intrimning och upprampning mot full kapacitet, säger Per Strand.