Metsä Board Husum startar den utbyggda kartongmaskinen

Foto: Metsä Board

Projektet för att utöka produktionskapaciteten för falskartong har slutförts vid Husums integrerade massa- och kartongbruk i Sverige. Med moderniseringen av kartongmaskin 1 (BM1) kommer den årliga produktionskapaciteten för falskartong att öka med 200 000 ton till 600 000 ton.

Husums BM1 blir därmed den största och modernaste kartongmaskinen i Europa, enligt Metsä Board.

Kapacitetsutbyggnaden av falskartong är ett svar på den växande efterfrågan på förpackningsmaterial av förnybara resurser. BM1 producerar lättviktig falskartong utan att ge avkall på hållfasthetsegenskaper, enligt Metsä Board, vilket sparar resurser och hjälper till att minska förpackningarnas koldioxidavtryck.

Kapacitetshöjningen nås genom att kartongmaskinen förlängts med 54 meter och fått utökad torkkapacitet. Maskinens designhastighet är 1 000 meter per minut.  

Maskinförlängningen är bara en del av det stora projektet. Förbättringar har även gjorts i andra delar av produktionslinjen för att förbättra körbarheten och jämnheten. Bestrykaren har uppgraderats för att klara högre hastigheter och större tambourer. Samtidigt är logistiken för att transportera tambourerna mellan kartongmaskinerna, bestrykaren, extruderingslinjen och rullmaskinen nu helt automatiserad. Full produktionskapacitet förväntas vara nådd i slutet av 2025.

–Investeringarna i Metsä Board Husums fabrik bådar gott för framtiden. Vi är glada över förtroendet som ägarna gett oss att fortsätta utveckla fabriken mot en ännu mer hållbar produktion och konkurrenskraftiga produkter. Kombinationen av modernast tillgängliga teknik och en väldigt hög automationsgrad ger oss både en säkrare anläggning och nya förbättringsmöjligheter. Jag hoppas samtidigt att våra satsningar både kan locka och inspirera fler framtida medarbetare att tillsammans med oss vilja vara en del av lösningen i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Olov Winblad von Walter, Platschef Metsä Board Husum.

– Genom att öka Husums produktionskapacitet svarar vi på den växande efterfrågan på förpackningsmaterial som stödjer den cirkulära ekonomin. Den första fasen av den nyligen genomförda förnyelsen av Husums massabruk ökar produktionen av biobaserad energi och det integrerade brukets energieffektivitet ytterligare. Det hjälper till att ytterligare minska koldioxidavtrycket för våra produkter och hjälper även våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger Mika Joukio, vd för Metsä Board.

Kapacitetsökningen kommer främst att riktas till de nordamerikanska och europeiska marknaderna, där efterfrågan på Metsä Boards lättviktskartong av hög kvalitet förväntas fortsätta växa.

Husum BM1 producerar lättviktig falskartong med ett ytviktsområde på 175–355 g/m2. Produkterna används för förpackning av torr mat och djupfryst mat, choklad, konfektyr, läkemedel och hälsovårdsprodukter, skönhetsvårdsprodukter samt till matservice och grafiska applikationer.