Ny stabilitet på Tysklands pappersmarknad – Utsikterna ljusnar inför 2024

Rullskärning vid tyskt pappersbruk. Foto: Laipa/ Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)

Efter en period av osäkerhet har Tysklands marknad för nyhetspapper börjat finna sin balans. Pappersbruken ställer sig nu redo för förhandlingar om priserna för 2024.

Med beställningsböcker som fyllts på under både oktober och november, har tillverkarna sett en oväntad uppsving, troligtvis tack vare att tryckerierna minskat sina papperslager och säsongsbetonade trender. Återgången till ett mer normalt affärsflöde kan också innebära en lättnad i de kommande prisförhandlingarna, enligt insatta källor.

Förblir skeptiska

Experter antyder att tecken på stabilisering blir allt tydligare; det finns för närvarande ingen anledning att frukta dramatiska nedgångar i efterfrågan utöver den strukturella tillbakagången. Trots detta förblir vissa marknadsaktörer skeptiska till utvecklingen och den fortsatta konsolideringen inom industrin.

En känsla av osäkerhet inför det nya året är märkbar bland företagen, skriver mediet EUWID. De korta affärsperioderna och förändringar i reklamlandskapet gör det svårt för företagen att planera långsiktigt.

Källa: EUWID