Energivänlig fransk pappersproduktion tar kliv framåt efter modernisering

Beläget i korsningen mellan Frankrike, Tyskland, Schweiz och Benelux, täcker Etivals produktionsanläggning 40 hektar mark, inklusive 15 hektar byggd areal. Närhet till grannländerna främjar transportbesparingar och gör att leveranser kan ske på rekordtid: 80 procent av beställningarna levereras på D+1 i Frankrike, Tyskland, Schweiz och Benelux, och i genomsnitt inom D+2 i Europa. Foto: Clairefontaine

Det franska pappersbruket Les Papeteries de Clairefontaine har återupptagit driften av sin pappersmaskin PM 6 vid Etival-anläggningen efter en omfattande uppgradering av torksektionen.

Uppgraderingen utfördes av ingenjörsföretaget Toscotec och möjliggör nu tillverkning av träfritt obestruket papper i vikter från 60 till 100 g/m².

Obestruket träfritt papper

Projektets kärna var att utöka PM 6:s torkkapacitet utan att bredda maskinens totala ram, enligt Toscotec. Clairefontaine driver tre pappersbruk i Frankrike och ett i Nederländerna, där Etival-anläggningen har två maskiner som tillsammans producerar 170 000 ton obestruket träfritt papper per år.

Grönare energi

I våras tog företaget ett steg mot grönare energi genom att starta ett projekt för grön energiinvestering vid Etival-anläggningen. Planen innebär att bygga om den befintliga kraftvärmeverket och ersätta en gammal gaspanna med en ny biobränsledriven panna, för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i papperstillverkningen. Den nya pannan beräknas vara i drift vid slutet av nästa år.

Pressmeddelande: Les Papeteries de Clairefontaine