Skogforsk i nytt samarbete med kanadensiska FPInnovations

Skogforsks vd, Charlotte Bengtsson, och hennes motsvarighet på FPInnovations, Stéphane Renou, undertecknar det nya avtalet mellan parterna. Foto: Julio Gonzalez, Skogforsk

Forskningsinstitutet Skogforsk hade nyligen besök av sin motsvarighet i Kanada, FPInnovations. Syftet med besöket vara att teckna ett nytt femårigt samarbetsavtal mellan parterna.  

– Vi ser fram emot detta samarbete som har på gått i många år och som nu alltså fortsätter. Det är mycket värdefullt med internationella utblickar och samarbeten och det är något som stärker oss som forskningsinstitut. Vi jobbar på att stärka våra internationella samarbeten på flera fronter och i detta sammanhang är ökat samarbete med kanadensiska forskare viktigt, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen omfattar flera forskningsområden, bland annat automation och fjärrstyrning av skogsmaskiner, transportteknik och vägar samt digital transformation i skogsbruket.

– Vi ser möjligheter till synergier inom de här områdena där båda parter ligger i internationell framkant. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Magnus Thor, Skogforsk.