Paper Province firar 20 år

Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Paper Province började som ett projekt 1999. 20 år senare är det ett världsledande kluster inom skogsbaserad bioekonomi med över hundra medlemsföretag. Fokus har nu som då legat på kompetensförsörjning, energieffektivisering och miljöfrågor.

Milstolpar i utvecklingen har bland annat varit varit flytten av kontoret till den innovativa miljön i Innovation Park och sammanslagningen med The Packaging Arena.

– Men den riktigt stora förändringen skedde 2013 när vi beviljades 65 miljoner från Vinnova under en tioårsperiod. I samband med det gjordes även en genomgripande förändring i vår strategiska inriktning och vi började arbeta för att bli en världsledande kompetensnod inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander, vd för Paper Province.

Genom att bredda fokus från papper och massa till att inkludera alla värdekedjor som har sitt ursprung i skog, fick klustret ett bredare syfte och dörren öppnades för fler aktörer så som skogsägare, sågverk, energibolag m fl.

Tjugoårsjubilaren kommer att firas den 30 augusti med en stor fest på Karlstad CCC.

– Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma på vår jubileumsfest. Då ska vi fira klustret men vi ska också fira den fantastiska utveckling som skett i regionen senaste åren – ny kartongmaskin, ny KL-fabrik, flera stora investeringar och många företag som växer. Tillsammans har vi verkligen mycket att fira, säger Maria Hollander.