Nu svärmar granbarkborren  

Foto: Skogsstyrelsen

Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand. Det visar resultat från Skogsstyrelsens och skogsbrukets gemensamma svärmningsövervakning. Därmed är risken stor för nya angrepp i redan hårt drabbade områden. Skogsägarna uppmanas att ta rätt på vindfällen och kontrollera sin skog regelbundet.

Den senaste veckans vårvärme har gjort att granbarkborrarnas huvudsvärmning kommit igång. Tusentals granbarkborrar har fångats i de 60 övervakningsfällor som Skogsstyrelsen, Mellanskog, Södra skogsägarna och Hushållningssällskapet har utplacerade över hela landet för att se när granbarkborrarna svärmar.

Det största fångsterna har gjorts i Svealand och norra delarna av Götaland, med toppnoteringar i Örebro och Björklinge där över 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla. Mindre fångster har konstaterats i kustnära områden samt i Halland, Skåne och Blekinge.

– Hittills i vår har risken för angrepp varit som störst i färska vindfällen, men nu när fler granbarkborrar är ute och flyger finns även risk att stående granar angrips. Det är viktigt att angreppen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt medan det mesta virkesvärdet går att rädda. Genom att avverka och transportera bort de angripna träden begränsar man också spridningen till andra träd, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra skogsägarna.

Skadorna som orsakades av granbarkborren förra året motsvarade 7 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av flera miljarder kronor. Skadorna riskerar att bli stora även i år.

– Om vi får en normal sommar med en del regn tror vi att skadorna landar på ungefär samma nivå som förra året, möjligen kan de minska något i Sydsverige. Men får vi en väldigt varm och torr sommar riskerar vi tyvärr nya rekordnivåer, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.