Även på en vikande marknad finns tillväxtområden

Foto: Solenis

Marknaden för grafiskt papper har under många år krympt, under de senaste fem åren med 3,2 procent årligen, enligt Solenis, ett företag som bland annat levererar kemikalier till massa- och pappersindustrin.

Men även på en krympande marknad finns ljuspunkter och möjligheter till tillväxt. Solenis delar in marknaden för grafiskt papper i fyra segment – tidningspapper, grafiskt papper, specialpapper samt digitaltryck. De två senare segmenten har faktiskt haft en tillväxtökning de senaste åren. Specialpapper med 1,3 procent om året och digitaltryck med 16,4 procent.

Antalet tryckta sidor med digitaltryck har också ökat, med 20 procent plus årligen.

Tillkomsten av nya trycktekniker som digitaltryck kräver förändringar i papperets egenskaper. Solenis framhåller också att de nyligen hjälpt en specialpappersbruk att ta fram en ny papperskvalitet i ett expanderande segment anpassad för de nya skrivarmodellerna HP Indigo.