Integrerad artificiell intelligens ska ge jämnare kvalitet vid Metsä Board Kemi

Bild: Metsä Board

Metsä Board använder artificiell intelligens vid bruket i Kemi för att förbättra körbarheten av sin vita kraftliner i en kunds wellpapplinje. Metsä Board kommer att samarbeta med DS Smith, en ledande wellpapptillverkare med verksamhet i 37 länder. Analyslösningar och teknologi levereras av Valmet.

 

– Vår strävan är att kontinuerligt vidareutveckla våra kartong- och linerkvaliteters höga prestanda. Vid produktion av kartong och liner är det flera kvalitetsparametrar som måste balanseras mot varandra. Med data direkt från kundens konverteringslinjer kan vi hitta den optimala kombinationen. Dessutom kan vi följa leveranskedjans påverkan på kvalitetsegenskaper, exempelvis linerns fukthalt under transporten, säger Ari Kiviranta, SVP Development hos Metsä Board.

 

Ifjol började Metsä Board Kyro använda artificiell intelligens för kvalitetsstyrning av sin falskartongmaskin. Metsä Board fortsätter att undersöka olika möjligheter att implementera artificiell intelligens i andra produktionslinjer.