SCA överklagar avverkningsdom

En ny dom i mark- och miljödomstolen ge organisationen Skydda Skogen rätt att överklaga Skogsstyrelsens godkännande av avverkningsanmälningar på SCA:s fastigheter. SCA har överklagat domen som man menar kan skapa en ny, oklar rättsordning. Det rapporterar Skogsaktuellt.

 

– Vi överklagar för att se hur rättsordningen ser ut: Har miljöorganisationer rätt att överklaga en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen? Vem ska ta vid då? Det skiljer sig ganska radikalt från hur frågor om naturvården hanterats tidigare, säger Björn Lyngfelt, informationschef för SCA, till DN.

 

Det är tidningen Dagens Nyheter (DN) som skriver om den dom i ett artskyddsärende som stoppat avverkningar och riskerar att röra om i den skogliga rättsordningen. Bakgrungen till domen är att föreningen Skydda Skogen, efter att ha begärt ut avverkningsanmälningar och gjort egna fältinventeringar, hittat arter som finns med på rödlistan, det vill säga skyddade arter.

Fynden rapporterades till Skogsstyrelsen som inte stoppade avverkningarna av skogen, något som fick Skydda Skogen att ta ärendet till mark- och miljödomstolen, som med hänvisning till Århuskonventionen ger föreningen rätt.

Skydda Skogen välkomnar domen men SCA har valt att överklaga den för att pröva rättsordningen.

– Det som sker den här gången är att Skydda skogen egentligen inte klagat på oss utan på Skogsstyrelsen, om att de inte tagit något myndighetsbeslut. Domstolen anser att Skogsstyrelsen gjort fel. Här införs en ny rättsordning som vi inte vet vart den tar vägen, säger Björn Lyngfelt till DN.