Skogsindustrierna: ”Mediabilden av skogen behöver breddas”

Bild: Skogsindustrierna

Nyligen släppte Näringslivets Medieinstitut (NMI) en rapport som jämförde rikstäckande Sveriges Televisions (SVT) och skogslänstidningen Smålandspostens (SMP) bevakning av skogsbruk i förhållande till klimat och miljö, och vilka experter och forskare respektive media låter komma till tals i ämnet. NMI:s syfte var att undersöka om rapporteringen kan beskrivas som neutral och balanserad.

 

Det framkommer i rapporten att SVT:s rapportering har tydlig slagsida: skogsbruk gestaltas som negativt för klimatet och miljön i en klar majoritet av publiceringarna. Representanter för miljöorganisationer, eller forskare med täta kopplingar till dessa, är huvudsakliga aktörer i detta narrativ. I Smålandsposten är rapporteringen jämnare fördelad. Slutsatsen som rapportförfattarna drar är att SVT:s bevakning inte är opartisk eftersom det finns en klar övervikt åt skogsbrukskritiska gestaltningar. Enligt rapporten används forskare och experter som driver opinionsbildning mot skogsbruk och skogsindustri ofta i SVT:s rapportering.

 

”Tyvärr är det en tendens vi känner igen: i riksmedia skildras ofta en konflikt mellan att skydda och bruka skog. I verklighetens skogsbruk för hållbar utveckling är de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna förutsättningar för varandra och inte motsatsförhållanden”, skriver Jenny Spets Wojarski, kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna i en kommentar till rapporten.

Skogsindustrierna frågar sig hur de olika perspektiven bättre kan förenas - och på ett relevant sätt vägas mot varandra. Hur kan produkter gjorda av de träd som avverkats bidra i omställningen till en fossilfri välfärdsnation?

”Gestaltningarna av skogen och dess roll behöver breddas, fördjupas och kompletteras för den breda publiken”, betonar Jenny Spets Wojarski som tycker att det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar, än att bara behandla klimat- och miljöfrågor.