Noxor förvärvar Enbemas Teknisk Materialhantering

Foto: Noxor

Noxor Group meddelar att de bil hundraprocentig ägare av Fellingsbro Mekaniska AB (FMAB), tidigare delägt av Noxor Group AB.

– Anledningen till förändringarna är att de stärker oss som organisation och koncern. Vi kan korta ledtiderna och får smartare processer med FMAB som helägt bolag, säger Patrick Ingvarsson, vd för  Noxor AB, i ett pressmeddelande.

– När det gäller Enbema breddar förvärvet vår kundbas. De har ett annat kundsegment än Noxor, samt en produktkatalog som överensstämmer med vår, tillägger Patrick Ingvarsson.

Enbema Teknisk Materialhantering AB projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning förbland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. ENBEMA har ingen egen tillverkning utan samarbetar med befintliga verkstäder.

Peter Carlsson, ägare till Enbema, anser att det är rätt tidpunkt att avyttra bolaget.

– Det känns bra att det är just Noxor Group som går in som ägare, inte minst för kundernas skull. Vi ligger nära varandra i produktutbud och har respekterat varandras domäner i konkurrensen. Dessutom var det rätt läge för mig att avyttra bolaget, nu när jag snart börjar mitt nya liv som pensionär.