Valmet levererar ny indunstningsanläggning till massabruket i Mönsterås

Massabruket i Mönsterås. Foto: Södra

Valmet kommer att leverera en ny indunstningslinje till Södra Cells bruk i Mönsterås. Den nya linjen ersätter den äldsta indunstningslinjen (linje 1) på bruket. Den nya indunstningsanläggningen beräknas kunna tas i bruk under första kvartalet 2023.

Värdet på ordern har inte avslöjats, men enligt Valmet uppskattas projekt av denna storlek och omfattning i regel uppgå till ett värde av cirka 30 miljoner euro.

– Vår befintliga indunstningslinje 1 är över 40 år gammal, och på grund av höga återkommande underhållskostnader måste den nu ersättas med en ny modern indunstningsanläggning med den senaste tekniken, som är mer energieffektiv och ökar brukets prestanda, säger Jonas Olander, projektledare på Södra Cell Mönsterås.

– Vi skräddarsyr den nya linjen för att tillgodose behovet av ökad tillförlitlighet och effektivitet. Den nya linjen kommer att öka indunstningskapaciteten och ytterligare förbättra brukets ångekonomi och energieffektivitet genom att producera lut med hög torrhalt till sodapannan. Vattenanvändningen förbättras genom att den nya indunstningen levererar rent kondensat som kan användas på bruket”, säger Fredrik Kall, Director, Evaporation, Ash & Bio Technology, Pulp and Energy, Valmet.

Den nya indunstningslinjen (linje 3) kommer att ha en kapacitet på 530 ton avdunstat vatten per timme. Linjen blir en 7-effektslinje med Valmets Tubel-teknik för hög energieffektivitet, tillgänglighet och enkel rengöring. Indunstningslinjen ska producera rent kondensat för användning i brukets processer. Linjen är förberedd för ligninextraktion med LignoBoost.