Södra höjer virkespriserna

Foto: Södra

Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassaved.

Den starka efterfrågan på virkesmarknaden gynnar flertalet av Södras produkter. Däribland normaltimmer av gran och tall, massaved samt klentimmer och kubb. Södra höjer därför virkespriserna från och med den 21 april.

– Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Följande prisjusteringar införs:

- Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub

- Klentimmer och kubb höjs med 25 kr/m³fub

- Barr- och lövmassaved höjs med 25 kr/m³fub

- Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub till och med den 30 juni